In een kennismakingsgesprek beluister ik jouw hulpvraag (waar worstel je mee, wat wens je te bereiken...) en leg ik mijn manier van werken uit. Als het voor jou goed voelt, maken we verdere afspraken. Samen gaan we op zoek naar achterliggende emoties, terugkerende patronen en uiteraard naar oplossingen om je beter te voelen. 

Naast het bekijken van de moeilijkheden zoeken we ook je sterkten op. Dit kan op verschillende manieren (bijvoorbeeld door gesprek, door oefeningen, op een creatieve manier,…) afhankelijk van de therapievorm en de hulpvraag.

De regelmaat van de afspraken hangt af van jouw proces. Soms is het nodig om wekelijks te komen, om de 2 weken of meer verspreid.

Therapie of psychologische begeleiding vraagt de bereidheid om jezelf, je gedrag, je gedachten, je gevoelens, je relaties onder de loep te nemen, om zo meer inzicht te krijgen, verandering te installeren en meer in evenwicht te komen.